:

Zmije už nespia, dajte si preto pozor, kam stúpate!

Ako silno sú jedovaté, kde a za akých okolností vám hrozí od nich nebezpečenstvo?

Video