Srnča

Začalo obdobie rodenia mláďat. Aká je dĺžka gravidity vybraných druhov raticovej zveri?

Otestujte si svoje vedomosti!

Video