Ilustračná fotografia

Pozor! Nastala zmena usmernenia k odberu vzoriek na AMO!

Štátna veterinárna a potravinová správa SR vydáva usmernenie k odberu vzoriek z uhynutej diviačej zveri v Part II a Part III. podľa rozhodnutia 2014/709 EU.

Video