Nedajte sa oklamať, toto nie je zajac, ale jeho polobrat

Nedajte sa oklamať, toto nie je zajac, ale jeho polobrat

Králik divý je príbuzný zajaca poľného, podobajú sa, ale nekrížia. Ako dobre ho poznáte?

mačka divá

Mačka divá - zábery z fotopasce z centrálnej časti CHKO Cerová vrchovina

Mačka divá je v území CHKO Cerová vrchovina málopočetným, ale celoplošne rozšíreným druhom.

VIDEO Program starostlivosti o vlka dravého dravého (PSoV) je komplexný materiál

VIDEO Program starostlivosti o vlka dravého dravého (PSoV) je komplexný materiál

Komplexný materiál, ktorý rieši ochranu a manažment vlka dravého na Slovensku v súlade s legislatívou Európskej únie. Pozrite si toto trefné video!

Video