Aj výcvik podlieha trendom. Metódy výcviku sa menia najmä pri stavačoch a sliedičoch

Aj výcvik podlieha trendom. Metódy výcviku sa menia najmä pri stavačoch a sliedičoch

Metódy výcviku sa menia najmä pri stavačoch a sliedičoch, ktoré sa využívajú na prácu s malou zverou. No nielen pri nich.

Video