Dropy sa na Sysľovských poliach na zimovisku takto ukázali 2. decembra na prvom snehu

Dropy sa na Sysľovských poliach na zimovisku takto ukázali 2. decembra na prvom snehu

Spolu tu narátali približne 300 kusov! Zdroj: Großtrappe Otis tarda - Rotmilan Milvus milvus und Co./facebook/Eva Indruchová

Video